Valmennus

Kaikki työelämässä alkaa aina ihmisestä ja päättyy aina ihmiseen. Anna itsellesi lupa kasvaa.

Keski-iän vapauttavaa voimaa

OLETKO SINÄKIN KESKI-IKÄINEN JA KESKENERÄINEN? Omien elämänarvojen ja tarkoitusten kirkastamiseen jää usein liian vähän aikaa.  Joskus tulee se hetki, että  sitä alkaa ajatella iän karttumista ja sitä mihin kaikki aika katoaa. Silloin on hyvä hetki varata itselleen aikaa ja lähteä etsimään omaa sisäistä vapautta. Tenhon yrittäjä Iina Åman tunnetaan ennen kaikkea  viestintätieteilijänä. Sen lisäksi hän…

Kv-markkinoinnissa muistettava vanha viisaus: maassa maan tavalla

TENHON TYÖKALUPAKISTA – Viennin ja markkinointiviestinnän käynnistäminen vieraassa maassa vaatii pitkäjänteistä työtä ja paljon aikaa. Oikotietä onneen ei ole, vaan vaivaa on nähtävä. Viestinnässä on kyse vuorovaikutuksesta ihmisten välillä. Vieraassa maassa viestiminen vaatii ennen kaikkea tiedonhankintaa muista kulttuureista (historia, kulttuuriset arvot, normit ja elämäntavat) sekä taitoa kulttuurien väliseen viestintään ja tietoisuutta kulttuurien välisistä kommunikaatioeroista. Havittelet…

Näin tuotat hyvää verkkosisältöä

TENHON TYÖKALUPAKISTA – Rikas, laadukas ja kohderyhmiä puhutteleva sisältö, oli se sitten tekstiä, kuvaa, infograafia tai videota, on avainasemassa yritysten liiketoiminnassa. Mitä selkeämmin ja kiinnostavimmin osaat kertoa tarinasi ja avainviestisi kuulijoille, sitä varmemmin laulaa ovipumppusi. Sähköiset kanavat, kuten kotisivut, verkkokauppa, digilehdet ja sosiaalinen media kuuluvat yritysten markkinointiviestinnän peruskanava- ja -keinovalikoimaan. Verkossa pitää olla lyhyt ja…

Valmistaudu kohtamaan muutos hallitusti

TENHON TYÖKALUPAKISTA – Muutos, oli se sitten organisaatiosta itsestään lähtevä tai ulkopuolelta tuleva, vaikuttaa siihen monin tavoin. Jotta organisaatio voi jatkaa toimintaansa normaalisti, muutosta on hyvä pyrkiä johtamaan ja ohjaamaan. Tärkeässä roolissa muutostilanteessa on viestintä. Organisaatioiden on hyvä valmistautua muutokseen ajoissa ja hankkia valmius ja kyky hoitaa muutostilanne hallitusti alusta loppuun. Valmistaudu muutokseen ajoissa Muutosvalmennus…

Kriisiviestintä = arkipäivän viestintää potenssiin kymmenen

TENHON TYÖKALUPAKISTA – Kriisin iskiessä normaalit yritysviestinnän lainalaisuudet lakkaavat yhtäkkiä pätemästä. Yrityksesi työntekijät, asiakkaat tai liiketoiminta ovat vaarassa. Kriisille on ominaista yllättävyys, suuri epävarmuus ja kiire. Mobiililaitteet, digiviestintä ja sosiaalinen media  kuuluvat olennaisena osana kriisiviestintään. Kriisijournalismi on perinteisen median parhaiten myyviä tuotteita. Oletko miettinyt, miten yrityksesi selviytyisi odottamattoman ja ei-toivotun tapahtuman kohdatessa? Onneksemme kriisi on aina poikkeustilanne….

Tarkoituskeskeinen ajattelu -kirja ilmestyi!  

UUTINEN – Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Tämä on todistettu myös tutkimuksin. Tarkoituskeskeinen ajattelu eli logoterapia tarjoaa tarkoituksen pohdintaan ja löytämiseen viitekehyksen, joka on toiminnallisuudessaan ja sovellettavuudessaan ainutlaatuinen. Tarkoituskeskeinen lähestymistapa voidaan valita paitsi yksilötasolla myös ryhmämuotoisessa tekemisessä tai koko organisaation toiminnan suuntaviitaksi. Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologi ja psykiatri Viktor E….

Tarkoituksen filosofiaa elävästä elämästä

Nykyisin työelämässä puhutaan tarkoituksen tai merkityksen johtamisesta, ja silloin päädytään aika luontevasti logoterapeuttisen ajattelun lähteille. (Logos = tarkoitus, merkitys, mieli.) Keskeistä logoterapian soveltajalle on ajatus siitä, että ihmisellä on tahto elää tarkoituksellista elämää – tehdä työtä ja tekoja, joilla on mieli ja tarkoitus. Logoterapia on kokonaisvaltaista ajattelua ihmisenä olemisesta ja ihmisen hyvinvoinnin vahvistamisesta.Takoituskeskeisellä ajattelulla on paljon annettavaa oman aikamme…