Tenho

Tenho on vuonna 1996 perustettu viestinnän ja valmennuksen asiantuntijayritys.

Tenho tarjoaa viestinnän ratkaisuja, joilla asiakas erottuu, vaikuttaa ja menestyy. Tenhon viestintäpalveluja ovat muun muassa organisaation kokonaisviestinnän suunnittelu, tiedottaminen, verkkoviestintä, asiakaslehdet ja muut julkaisut sekä viestinnän konsultointi ja koulutus.

Valmennamme sekä yksilöitä että työyhteisöjä, esimiehiä ja organisaatioiden johtoa. Valmennuksessa autamme asiakkaita kehittämään henkilökohtaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan sekä löytämään uutta näkökulmaa ja tarkoituksellisia ratkaisuja työelämän ja myös henkilökohtaisen elämän vaikeisiinkin kysymyksiin.

Tenho tarjoaa asiakkailleen vahvasti verkostoituneen toimiston kumppanuuden ja asiantuntijapalvelut. Johtoajatuksemme on, että hyvin suunniteltu, strategisista tavoitteista johdettu viestintä tuo tuloksia.

Tenholaiset

Tenho Yhtiöiden perustaja Iina Åman on toiminut yli 20 vuotta media-alalla ja viestintätoimistoissa. Hän on luonut viestintäuransa Helsingin Sanomien ilmoitusmarkkinoinnissa ja toiminut pitkään alan yrittäjänä, kouluttajana ja yliopistonopettajana. Tarkoitus- ja voimavarakeskeistä logoterapiaa hän soveltaa yksilöllisen ja yhteisön vuorovaikutuksen kehittämisessä ja luottamuksellista neuvonpitoa vaativissa tilanteissa.

Annika Pollari on toiminut alalla yli 15 vuotta. Hän työskenteli pitkään matkapuhelinvalmistaja Nokian viestinnässä ja kaksi vuotta mainostoimistossa ennen siirtymistään Tenho-yrittäjäksi.

Sekä Iina Åman että Annika Pollari ovat kouluttaneet lukuisien organisaatioiden johtoa ja henkilöstöä organisaatioviestinnässä, markkinoinnissa sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Valmennamme ja konsultoimme myös yksittäisiä henkilöitä työelämän, johtamisen ja kriisiviestinnän monitahoisissa kysymyksissä.

Yhteistyö Tenhon kanssa tuo liiketoimintaan uusia mahdollisuuksia

  • Luottamusta yrityksen toimintaan
  • Lisää myyntiä
  • Palkitsevia asiakassuhteita
  • Parempaa kannattavuutta
  • Vahvuutta kriiseihin ja muutostilanteisiin

Tenhoa!

Monet ovat kysyneet, mistä yrityksen nimi on peräisin. Tenho on ikivanha sana, joka kuvaa hyvän asian tai kokemuksen aikaansaamaa vaikutusta. Tenho on vetovoimaa. Myös viestinnässä pitää olla Tenhoa. Silloin se kiinnostaa ja vaikuttaa.