Tarkoituskeskeinen ajattelu -kirja ilmestyi!  

on

UUTINEN – Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Tämä on todistettu myös tutkimuksin. Tarkoituskeskeinen ajattelu eli logoterapia tarjoaa tarkoituksen pohdintaan ja löytämiseen viitekehyksen, joka on toiminnallisuudessaan ja sovellettavuudessaan ainutlaatuinen. Tarkoituskeskeinen lähestymistapa voidaan valita paitsi yksilötasolla myös ryhmämuotoisessa tekemisessä tai koko organisaation toiminnan suuntaviitaksi.

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologi ja psykiatri Viktor E. Frankl (1905-1997). Logoterapian mukaan keskeinen ihmisen toimintaa motivoiva tekijä on tahto tarkoitukseen. Teesi on yksi tarkoituskeskeisen ajattelun peruspilareista. Psykologian tohtori, logoterapeutti ja franklilaisen ajattelun merkittävin kehittäjä Elisabeth Lukas totesi teesin paikkansapitävyyden jo vuoden 1971 väitöstutkimuksessaan.

Tarkoituskeskeinen ajattelu ihmisen elämänkaarella

Tarkoituskeskeinen ajattelu. Tarkoitus logoterapian viitekehyksessä -kokoomateos nostaa esiin, miten tarkoituskeskeistä ajattelua voi hyödyntää elämänkaaren kaikissa vaiheissa ja elämän eri osa-alueilla. Lisäksi kirjassa tarkastellaan, miten logoterapia on vaikuttanut elämän tarkoituksen teoriaan ja tutkimukseen. Kirja toimii myös logoterapian oppikirjana. Se on jatkoa 2012 julkaistulle artikkelikokoelmalle Logoterapia. Peruskäsitteitä, filosofiaa, käytäntöjä.

Kirja sisältää kaksitoista artikkelia. Niissä tarkoitusta käsitellään monipuolisesti teoreettisesti, elämänasenteena, lapsen ja nuoren, kasvattajan ja ohjaajan, työelämän, ikääntyvien ja saattohoidon näkökulmista. Esille nousevat esimerkiksi muistisairaiden logoterapeuttisen hoidon kehitystyö ja hyvät kokemukset Suomessa, ikääntyvien oman asennoitumisen mahdollisuudet ja heidän asemansa yhteiskunnassa, logoterapian näkemys onnellisuuden tavoittelusta, vanhempien mahdollisuudet kasvatuksessa, mitä tarkoituskeskeinen lähestymistapa tarkoittaa työyhteisössä ja miten se voi auttaa nuoria kokemaan elämänsä elämisen arvoisena.

Artikkelien punaisena lankana kuultaa logoterapian keskeinen lähtökohta, arvostava suhtautuminen toiseen ihmiseen, itseen ja kaikkeen ympärillä olevaan. Elämänasenteena tarkoituskeskeinen ajattelu kulminoituu hetken tarkoitusten ymmärtämisessä ja sen mukaisissa valinnoissa ja toiminnoissa. Tarkoituskeskeistä ajattelua voivat soveltaa niin ateistit kuin teistit.

Uutta tietoa suomeksi

Matti-Pekka Virtaniemen kolme artikkelia, jotka käsittelevät logoterapian liittymäkohtia tarkoituksen teoriaan ja kansainväliseen saattohoidon kehittymiseen, ovat aiheita, joista kirjoitetaan ensimmäistä kertaa suomeksi.

Kirja nostaa esiin myös Abraham Maslow’n tarvehierarkian huonosti tunnetun kuudennen tason eli itsen transsendenssin, joka on yhtenevä logoterapian käsityksen kanssa ihmisen toiminnan perimmäisestä motiivista, tahdosta tarkoitukseen. Franklin mukaan itsen transsendenssi on logoterapian ydin. Myös Maslow (1908-1970) päätyi 1960-luvulla lisäämään itsen transsendenssin tarvehierarkiansa huipulle.

Kaikki kokoomateoksen kirjoittajat Thomas Mengeliä lukuun ottamatta ovat opiskelleet, kouluttaneet tai kouluttavat nykyisinkin logoterapiaa Suomen Logoterapiainstituutissa. Kirjan ovat toimittaneet Mia Salo ja Iina Åman.

Iina Å.

 

Artikkelin kuva: Iina Åman