Valmistaudu kohtamaan muutos hallitusti

on

TENHON TYÖKALUPAKISTA – Muutos, oli se sitten organisaatiosta itsestään lähtevä tai ulkopuolelta tuleva, vaikuttaa siihen monin tavoin. Jotta organisaatio voi jatkaa toimintaansa normaalisti, muutosta on hyvä pyrkiä johtamaan ja ohjaamaan. Tärkeässä roolissa muutostilanteessa on viestintä.

Organisaatioiden on hyvä valmistautua muutokseen ajoissa ja hankkia valmius ja kyky hoitaa muutostilanne hallitusti alusta loppuun.

Valmistaudu muutokseen ajoissa

Muutosvalmennus on työyhteisön olemassa olevien voimavarojen monipuolisempaa hyödyntämistä ja tarvittavan osaamisen ja toimintatapojen ennakointia käsillä olevissa työyhteisön muutostilanteissa.

Tenho järjestää organisaatioille räätälöityjä muutosvalmennuksia, joiden ensisijaisena tarkoituksena on auttaa organisaatiota toimimaan ja tiedottamaan tehokkaasti muutoksen aikana digitaalisessa ja globaalissa ympäristössä.

Aseta selkeät tavoitteet

Muutosvalmennuksen tavoitteena on, että organisaatio on valmistautunut ajoissa mahdollisiin muutostilanteisiin, ja että sillä on valmius ja kyky hoitaa muutostilanne alusta loppuun. Ihmiset tunnistavat roolinsa ja vastuunsa ja tekevät oikeita asioita muutoksen aikana.

Valmennuksen tavoitteena on myös vahvistaa jo toimivia, luopua ei toimivista sekä löytää aivan uusia työtapoja ja työyhteisötaitoja onnistuneen ja tuloksellisen muutoksen aikaan saamiseksi.

Koko työyhteisön asia

Muutosvalmennuksessa keskitytään suunnitteluun, valmistautumiseen ja käytännön toimintatapojen arviointiin ja kehittämiseen kaikkia työyhteisön jäseniä osallistavalla tavalla ennen muutosprosessia ja sen aikana.

Valmennuksen alussa tutustutaan organisaation nykyisiin muutosprosesseihin ja muutosviestintään, minkä jälkeen organisaation johdon ja henkilöstön edustajien, kanssa räätälöidään valmennusohjelma.

Valmennusohjelman osia ovat mm.:

  • Lähtötilaselvitys ja/tai -analyysi
  • Muutoksen käsittely pienryhmissä henkilöstön kanssa (johto, esimiehet, luottamushenkilöt, tiimit)
  • Muutosviestintäsuunnitelman laatiminen
  • Muutosviestinnän koulutus esimiehille ja luottamushenkilöille
  • Mediakoulutus

Anna meidän auttaa organisaatiotasi kohtaamaan muutos hallitusti!