Tarkoituksen filosofiaa elävästä elämästä

on

Nykyisin työelämässä puhutaan tarkoituksen tai merkityksen johtamisesta, ja silloin päädytään aika luontevasti logoterapeuttisen ajattelun lähteille. (Logos = tarkoitus, merkitys, mieli.) Keskeistä logoterapian soveltajalle on ajatus siitä, että ihmisellä on tahto elää tarkoituksellista elämää – tehdä työtä ja tekoja, joilla on mieli ja tarkoitus. Logoterapia on kokonaisvaltaista ajattelua ihmisenä olemisesta ja ihmisen hyvinvoinnin vahvistamisesta.Takoituskeskeisellä ajattelulla on paljon annettavaa oman aikamme ihmiselle.

Sovellan logoterapiaa varsinkin työelämävalmentajana viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä sekä henkilökohtaisissa neuvonpidoissa. Miten mielenkiintoisia keskusteluja logoterapiasta syntyykään! Olen saanut nähdä ja kokea, miten oivallus syttyy silmiin ja miten ajatukset alkavat virrata. Omiin vaativiin kysymyksiin saa uutta näkökulmaa ja käytännön tarttumapintaa. Työkaverit hiljentyvät yhdessä ja erikseen miettimään, miten syntyy uutta yhteistä jaettavaa. On hienoa voida ajatella  toisin, ottaa etäisyyttä, katsoa eteenpäin.

Logoteerapiasta käytetään myös nimitystä logofilosofia tai logoteoria. Suomessa on kuitenkin ollut yleisimmin käytössä nimitys logoterapia. Logoterapian kehitti neurologi ja psykiatri, professori Viktor Emil Frankl (1905 – 1997). Logoterapiaa on nimitetty myös kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapian koulukunnaksi. Frankl oli erityisen kiinnostunut filosofiasta. Hän yhdisti työssään psykoterapian ja filosofian ja nimittikin logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi sen eksistentiaalifilosofisen perustan vuoksi. Hän luonnehti logoterapiaa yksinkertaisimmillaan ”terapiaksi tarkoituksen avulla”. Tälläkin rakkaalla lapsella on siis useita nimiä. On hienoa, että meillä Suomessakin logoterapiasta on tehty väitöskirjatasoista tutkimusta ja muita varteenotettavia julkaisuja.

Meitä logoterapeutteja ja logoterapiaohjaajia on Suomessa tällä hetkellä yli 200. Sovellamme logoterapiaa ja logofilosofiaa monilla elämänalueilla, muun muassa mielenterveystyössä, vanhustyössä, päivähoidossa ja työelämän kehittämisessä.

Iina Å.