Case: Lainassa Etelä-Pohjanmaan liitossa

on

REFERENSSI – Sain viime syksynä hienon mahdollisuuden päästä tutustumaan maakunnan edunvalvontaan ja aluekehittämiseen, kun toimin Etelä-Pohjanmaan liiton va. tiedottajana vakituisen tiedottajan hoitovapaan ajan. Viiden kuukauden pesti tarjosi näköalapaikan moneen maakunnan tulevaisuuden kannalta tärkeään asiaan, kuten sote- ja itsehallintoalueuudistukseen.

”Vuokraviestijän palkkaaminen hoitovapaani ajaksi oli minun kannalta erinomainen ratkaisu. Pystyin itse keskittymään perhe-elämään, kun saatoin jättää työtehtävät rautaisen ammattilaisen hoidettavaksi.”    – Hanne Rantala, EP:n liiton tiedottaja

Mikä Etelä-Pohjanmaan liitto?

Etelä-Pohjanmaan liitto on 17 jäsenkunnan muodostama kuntayhtymä, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat aluekehittäminen ja maakuntasuunnittelu. Lakisääteisten tehtävien lisäksi maakunnan liitto hoitaa vapaaehtoisia tehtäviä, joita Etelä-Pohjanmaalla ovat kulttuurin kehittäminen, kansainvälistyminen ja koulutusasiat. Liitto työllistää noin kolmekymmentä alansa huippuosaajaa.

Viestinnän koko kirjo

Tehtäväni kattoivat koko viestinnän kirjon aina perustiedottamisesta sisällöntuotantoon ja strategiseen suunnitteluun. Tehtäviini kuuluivat Etelä-Pohjanmaan liiton tiedotuksen suunnittelu ja järjestäminen, sidosryhmäviestintä, mediakontaktit, tiedotteiden ja esittelymateriaalien laatiminen, julkaisujen ja ilmoitusten taittaminen, verkkosivujen päivittäminen, erilaisten tilaisuuksien järjestäminen sekä tiedotuslehden toimitus.

Etäpalvelukampanjan mainontaa.
Etäpalvelukampanjan mainontaa.

Toteutin syksyn aikana myös laajan markkinointiviestintäkampanjan yhteispalvelupisteiden tarjoamista etäpalveluista yhteistyössä kuntien ja palveluntarjoajien kanssa. Kampanja näkyi ja kuului verkossa, paikallislehdissä, radiossa sekä sosiaalisessa mediassa.

Oli myös upeaa päästä mukaan aloittamaan maakunnallista Suomi 100 -ohjelmatyötä yhdessä liiton kulttuurin kehittämistiimin kanssa. Vuodesta 2017 on tulossa upea Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi!

Loikkaus someen

Liitto ”loikkasi” someen syksyn aikana osana kokonaisvaltaista markkinointiviestinnän kehittämistä. Laadin sosiaalisen median strategian sekä sisältösuunnitelmat perustettaville uusille some-kanaville, joita olivat Facebook ja Kynäälyjä-blogi. Tein myös sosiaalisen median ohjeistuksen työntekijöille ja luottamushenkilöille.

Some-loikan vuoksi uudistin myös liiton verkkosivuston etusivua ja joitain julkaisutyökalun toiminnallisuuksia yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivusto.
Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivusto.
Etelä-Pohjanmaan liiton Facebook-sivut
Etelä-Pohjanmaan liiton Facebook-sivut

”Ulospäinsuuntautunut ja elämänmyönteisellä työotteella varustettu vuokraviestijä on aina helppo ottaa töihin. Laajan asiantuntemuksen ja kokemuksen omaava viestinnän ammattilainen osaa tarttua heti toimeen ja viedä asioita eteenpäin lyhyessäkin ajassa.”    – Asko Peltola, maakuntajohtaja

Kiitoksia ”liittolaasille” monista upeista kokemuksista, opeista ja ilon hetkistä!

Vuokraviestijä kiittää tarjotusta mahdollisuudesta, ja odottaa innolla seuraavia komennuksia 🙂

Annika

 

Kuvat: Annika Pollari