Haastattelussa Mikael Pentikäinen: Ei menestystä ilman luottamusta

on

Suomen Yrittäjien tuleva toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa, että yrittäjän eettisillä valinnoilla on erittäin suuri merkitys luottamuksen rakentamisessa.

– Jos ei ole luottamusta, ei ole menestyvää liiketoimintaa. Jokainen kauppa perustuu asiakkaan luottamukseen. Siksi luottamuksen lähtökohtia pitää miettiä ja kirkastaa itselle, työntekijöille ja asiakkaillekin, Mikael Pentikäinen sanoo.

Mikael Pentikäinen on tulossa Seinäjoelle puhumaan aiheesta Luottamus ja yrittäjän etiikka tiistaina 26.4. 2016.

Pentikäinen aloittaa työnsä Suomen Yrittäjien toimitusjohtajana toukokuun alussa. Uuteen tehtäväänsä hän siirtyy Maaseudun Tulevaisuuden vastaavan päätoimittajan paikalta.

Kirja syvän pohdinnan tuloksena

Mikael Pentikäinen kirjoitti vuonna ilmestyneen 2014 Luottamus-nimisen kirjan, jossa hän pohtii johtamista ja luottamuksen monitahoista kysymystä.

– Olin perehtynyt luottamusta koskevaan kirjallisuuteen jo pidempään. Lopullisen kimmokkeen kirjan kirjoittamiseen sain saatuani potkut Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan tehtävästä vuonna 2013. Potkuja perusteltiin luottamuspulalla. Kirjan kirjoittaminen oli terapeuttinenkin prosessi, Pentikäinen kertoo.

Seinäjoen seminaarissa Mikael Pentikäinen pohtii, miten luottamus rakentuu.

– Luottamus on tunnetila, joka ei synny tyhjästä. Kun ihminen mittailee luottamustaan kollegaa, yritystä tai yhteistyökumppania kohtaan, hän arvioi tietoisesti tai tiedostamattaan monia siihen vaikuttavia tekijöitä, Pentikäinen pohtii.

– Kun työyhteisössä on luottamusongelmia, ensimmäiseksi niitä kannattaa ratkoa peilin äärellä. Ongelmat alkavat helposti myös itseluottamuksen puutteesta.

Tee niin kuin koet oikeaksi

Mikael Pentikäinen on luonut uransa yksityisellä sektorilla ja johtanut useita organisaatioita. Ensimmäisen oman yrityksensä hän perusti jo opiskeluaikanaan, ja muutama vuosi sitten hän perusti johtamisen ja viestinnän konsultointiyrityksen. Yritys on tarjonnut myös luottamukseen liittyvää konsultointia ja tutkimusta.

Luottamus ja etiikka ovat Pentikäisen mielestä yrittäjälle keskeinen kysymys.

– Tämä ei tarkoita, etteikö eettisesti toimiva yrittäjä voi tehdä virheitä tai epäonnistua liiketoiminnassaan. Tärkeintä on, että oma arvopohja on kirkas ja että yrittäjä tekee niin kuin kokee oikeaksi. Kun hän harjoittaa liiketoimintaansa niin, että kaikki kestää päivänvalon, hän ei joudu peittelemään omia toimiaan. Se on tärkeää työnilonkin kannalta, Mikael Pentikäinen toteaa.

Seminaari: Yrittäjän etiikka yrityksen menestyksen avaimena

Tiistaina 26.4. 2016 klo 17.30

Frami F 110, Kampusranta 11, Seinäjoki

Järjestäjänä Etiikkatiimi: Seitsemän hengen tutkijaryhmän vetäjänä toimii KTT Juha Tall ja jäseninä Ari Virkamäki, Erkki Petäjä, Piia Tulisalo, Iina Åman, Marja Katajavirta ja Hannu Tuuri.

Seminaarin yhteistyökumppanit: Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu