Haluatko osallistaa porukoita, mutta et tiedä miten?

on

Jokaisella on tarve tulla kuulluksi, saada kertoa oma mielipiteensä. Asioiden kehittäminen yhdessä lisää motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon.

Etenkin isoissa organisaatioissa järjestelmällisen täsmätiedon kerääminen henkilöstöltä tai asiakkailta saattaa olla työlästä ja aikaa vievää. Myös tulosten läpikäynti ja tärkeimmän palautteen poimiminen suuresta tietomäärästä voi olla hankalaa.

EPELI-kehittämistyökalulla täsmätietoa nopeasti ja vaivattomasti

Pelillisen sähköisen EPELI-työkalun avulla voi kerätä helposti ja nopeasti tietoa ja mielipiteitä henkilöstöltä, asiakkailta ja tärkeiltä sidosryhmiltä organisaation toiminnan, strategian tai vaikkapa markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi. Kehittämistyökalulla voidaan myös kehittää yhdessä tuotteita ja palveluja.

EPELI ei etsi vikoja, vaan kehittämisajatuksia, innovaatioita. Uusia ideoita luodaan yhdessä myönteisessä ja rakentavassa hengessä. Nopea innovointityökalu taipuu kaikenlaisten organisaatioiden käyttöön.

EPELI-innovointi- ja kehittämistyökalu on nopea, helppokäyttöinen ja osallistava verkko-ohjelma tehdä kyselyjä eri kohderyhmille ja saada ensikäden tietoa toiminnan kehittämiseksi.

Strategiatyön tukena ja ideapankkina

EPELI sopii erinomaisesti strategian rakentamiseen. Työkalun arvo on siinä, että jokainen voi osallistua, kaikki saavat äänensä kuuluviin. Kaikki käy pelaajien kannalta helposti, koska osallistumislinkki voidaan jakaa sähköpostitse tai esimerkiksi verkkosivun tai somen välityksellä, mitään erillisiä ohjelmia tähän ei tarvita.

Pelin järjestäjien kannattaa olla alussa itsekin aktiivisia ja käydä useammankin kerran pelaamassa ja heittämässä lisää ideoita peliin sekä seuraamassa, miten peli etenee.

Avain on siinä, että lähetetään pelaajille tehokkaat sähköpostiviestit ja välillä tsemppiviestejä, koska niillä on selvä aktivoiva vaikutus.

EPELI-kehittämistyökalussa käytetään Innoduel-nimistä pelialustaa.

Käytimme EPELIÄ apuna organisaatiomme viestinnän kehittämisessä. Keräsimme uusia ideoita sekä henkilöstöltä että asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme. Kaikki sujui helposti ja järjestelmällisesti. Ja mikä parasta, saatuja ideoita voidaan hyödyntää myös muissa organisaation kehittämistoimissa, ei pelkästään viestinnän kehittämisessä.  – Jouni Nummi, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo

Kaikki mukaan ideoimaan!

EPELIIN luodaan oma peliaareena, jossa haetaan vastauksia, ajatuksia ja ideoita johonkin asiaan, ongelmaan tai kehittämiskohteeseen. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi organisaation arvot, strategia ja visio tai vaikkapa uudet tuotteet tai palvelut.

Peliareenassa pelaajalle näkyy kerrallaan aina kaksi väittämää, joista hänen tulee valita mieleisensä. Toisin sanoen äänestää mielestään osuvampaa väittämää.

Pelaajat voivat syöttää peliareenaan myös omia ehdotuksiaan ja ideoitaan. EPELIN perusajatuksena on osallistaa ihmisiä, ja saada heidät mukaan ideoimaan!

Pelistä saadaan äänestystulos: mitkä väittämät ovat keränneet eniten ja mitkä vähiten ääniä pelaajilta.

Pelin kautta voi saada runsaasti ihmisten omia näkemyksiä, ideoita ja ehdotuksia, joita voi hyödyntää hyvin erilaisissakin kehittämishankkeissa.

Kiinnostuitko osallistavasta organisaation kehittämisestä?

Lue lisää EPELIN hyödyistä ja varsinaisesta peliprosessista täältä >>