Tarkoituskeskeinen ajattelu -kirja ilmestyi!  

UUTINEN – Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Tämä on todistettu myös tutkimuksin. Tarkoituskeskeinen ajattelu eli logoterapia tarjoaa tarkoituksen pohdintaan ja löytämiseen viitekehyksen, joka on toiminnallisuudessaan ja sovellettavuudessaan ainutlaatuinen. Tarkoituskeskeinen lähestymistapa voidaan valita paitsi yksilötasolla myös ryhmämuotoisessa tekemisessä tai koko organisaation toiminnan suuntaviitaksi. Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologi ja psykiatri Viktor E….

Strategia tuo tarkoituksen – jos tuo

Mieleen on jäänyt parin vuoden takainen viestintäyhtiö TBWA:n laaja tutkimus. Sen mukaan 53 % työssä käyvistä suomalaisista ei tunne yrityksensä strategisia tavoitteita eikä osaa yhdistää niitä omiin työtehtäviinsä. Tämän tutkimuksen perusteella Suomessa työskentelee siis yli 1,1 miljoonaa palkansaajaa, jotka eivät tiedä, miksi heidän työpaikkansa on olemassa tai mikä tarkoitus heidän työllään on. Voi vain kysyä,…